Apskaita

Pagal kliento pateiktus pirminius apskaitos dokumentus tvarkome visa apimančią buhalterinę apskaitą – nuo pirminių dokumentų įvedimo į apskaitos programą iki finansinių ataskaitų sudarymo. Pagal klientų pageidavimą galime tvarkyti atitinkamos srities apskaitą, pvz.: tik darbo užmokesčio apskaitą, tik pirkimų apskaitą, tik pardavimų apskaitą ir kt. Buhalterinės apskaitos tvarkymo metu klientui pateikiama detali informacija apie įmonės veiklos rezultatus, skolas bei kitus balansinius straipsnius.

Mūsų teikiamos buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos apima:

 • Pirkimų ir pardavimų dokumentų registravimas
 • Avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas
 • Kasos ir banko dokumentų apskaita
 • Ilgalaikio turto apskaita
 • Trumpalaikio turto apskaita
 • Darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą
 • Mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą
 • Finansinių ataskaitų parengimą
 • Statistinių ataskaitų parengimą
 • Personalo apskaita (darbo sutarčių surašymas, įsakymų parengimas, priėmimo ir atleidimo dokumentų paruošimas)
 • Apleistos buhalterinės apskaitos sutvarkymas už praėjusius laikotarpius. Sutvarkome apleistą apskaitą nuo pirminių dokumentų iki fanansinių ataskaitų sudarymo

Mokesčių planavimas ir valdymas

 • Pagalba mokesčių mokėtojams
 • Veiklos rezultatų analizė
 • Deklaracijos
 • Mokestinių prievolių apskaičiavimas ir skirtumų išlyginimas

Teikiame mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir apskaitos paslaugas. Pagal kliento veiklos pobūdį parenkame tinkamiausius mokesčių apskaitos metodus bei praktiškai realizuojame mokesčių, buhalterinės apkaitos skirtumų apskaitą.

Atliekame mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo tikrinimą bei pateikiame rekomendacijas.